top of page
  • Writer's pictureCassovia Medi Valley

KOŠICE RECTORS NEGOTIATED WITH STATE SECRETARY MIRRAI SR AND REPRESENTATIVES OF CASSOVIA MEDI VALLEY

On 1/12/2020, the Košice rectors Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. from the University of Veterinary Medicine and Pharmacy, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. from the Technical University in Košice and prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. from the University of Pavel Jozef Šafárik in Košice with the state secretary of the Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (MIRRaI SR) Marek Antal, representatives and supporters of the Cassovia Medi Valley cluster. The content of the discussion was the support of joint activities in applied medical research within the Cassovia Medi Valley cluster and the connection of these activities within the already developed project of establishing the Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

The joint action of the parties involved could be of particular benefit to the development of an important segment of industry oriented towards "Healthcare" in KSK, as medical research is one of the dominant areas of research at Košice universities and SAS institutes.6 views0 comments

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Kontakrný formulár

Napíšte nám

Ďakujeme! Odpoveď Vám príde čoskoro

Cassovia Medi Valley z.p.o.

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page