top of page

Projkety

LABORATÓRIUM LASEROV

Spoločné výskumno-vývojové pracovisko je vybavené personálnou, materiálnou a technickou infraštruktúrou, ktorú sú partneri oprávnení využívať na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce. Na naplnenie predmetu a účelu vzájomnej spolupráce môžu Zmluvné strany využívať aj inú informačno-komunikačnú infraštruktúru TUKE, materiálnu a technickú infraštruktúru špecializovaných pracovísk TUKE a expertný ľudský kapitál TUKE. Laboratórium laserov poskytuje podmienky na výrobu prístrojov so špecifickými funkciami. Jednou z nich bude napr. funkcia blackbox, ktorej úlohou bude analyzovať pigmentáciu. V prípade, ak blackbox vyhodnotí pigmentáciu ako melanóm, vydá laseru príkaz na jej odstránenie. Ďalším špecifikom bude nepretržité pripojenie lasera do siete, vďaka čomu bude možný zber dát o počte a type zákrokov, ktoré prístroj vykonal. Zozbierané dáta, okrem iného aj záznamy o technických chybách prístroja, budú archivované v externom servisnom stredisku. Za účelom redukcie počiatočných nákladov a rovnako zníženia priestorových nárokov bude možná kombinácia štandardných typov laserov do jedného prístroja (napr. Q-SWITCHED + LongPulse). Okrem kombinácie štandardných modelov bude možné taktiež vytvoriť jedinečné spojenia rôznych typov laserov, ktoré budú určené na liečbu špecifických problémov (napr. odstraňovanie hnedočervených fľakov).

DIABETICKÁ OBUV

Topánky značky Diawin sú svojim prevedením a špecifickými vlastnosťami úplnou novinkou na európskom trhu a radia sa medzi novú generáciu topánok svojho druhu. Ich najväčšími výhodami sú:

  • moderný dizajn, ktorý nevytvára pre okolie dojem diabetickej obuvi, čo výrazne pomáha najmä mladšej generácii pacientov spolupracovať na liečbe a nosiť topánky bez predsudkov

  • športový charakter topánok, ktorý umožňuje pacientom a ľuďom s problémami aktívne žiť, v povolenej miere športovať a lepšie sa zapájať do rodinného a spoločenského života

  • 3 dostupné šírky sériovo vyrábané vo všetkých veľkostiach, ktoré oslobodia nohu od zovretia, napomáhajú lepšej cirkulácii krvi a zabezpečujú lepšiu stabilitu chôdze pre pacientov.

Aktuálne je na trhu spolu 7 modelov (pánske, dámske, unisex) a predaj sa realizuje od júla 2017. Aktuálne dw topánky nosí už viac ako 10 tisíc dia pacientov na Slovensku s veľmi pozitívnymi výsledkami. Predaj a zákaznícky servis sa ďalej realizuje aj cez slovenského logistického partnera prostredníctvom eshopu www.diawin.eu do krajín Nemecko, Rakúska a Veľká Británia.

 

Spoločnosť Diawin aktívne spolupracuje najmä s TUKE a UPJŠ v Košiciach, ale aj s ďalšími súčasnými aj postupne pribúdajúcimi významnými členmi CMV, na výskume a vývoji nových modelov a technológií pre špecializovanú obuv pre diabetikov.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

Výroba, výskum a vývoj novej generácie vstrebateľných materiálov kyseliny hyalurónovej-aditívnymi prvkami v merateľnom množstve. Návrh a výroba 3 typov vstrebateľného materiálu kyseliny hyalurónovej (classic, volume,booster) s pridaním vitamínov a antioxidantov.

KRVNÉ VAKY A VNÚTROŽILOVÉ ROZTOKY

Výroba krvných vakov a vnútrožilných roztokov (rôzne kombinácie, e.g. 1, 1+1...), vakov na krvnú plazmu, urino vakov a pridružených produktových línie. Výroba špeciálnych krvných vakov s filtrom, ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného prípravku. Postupné zavedenie výroby nového typu polyméru na Non-PVC báze s vynechaním plastifikátorov.

COSMECEUTICAL

Výroba Cosmeceuticalu- kozmetických výrobkov s bioaktívnymi prísadami. Cosmeceutical znamená kombináciu kozmetiky a liečiv. Výroba produktov (krémov, pleťových vôd, mastí...), ktoré obsahujú biologicky aktívnu zlúčeninu s farmaceutickými účinkami na pokožku s merateľným množstvom obsiahnutých prvkov.

 

Centrálne laboratórium združuje výskum a vývoj pre jednotlivé výroby pre zvýšenie efektivity a umožnenie plošného materiálového výskumu pre všetky výroby. Laboratórna fáza predstavuje trvanie od jedného do dvoch rokov.

Druhá fáza -prechod z prostredia laboratória do integrovanej výroby, predstavuje obdobie trvania dvoch až piatich rokov.

 

V rámci plánovanej aditívnej výroby, je možné kedykoľvek zapájať a pridávať produkty do procesu výroby. Už v počiatočnej fáze vývoja produktov môžeme prakticky overovať a testovať vhodnosť a funkciu komponentov. Prispieva k rýchlemu uvádzaniu produktov do výroby a na trh.

V každom jednom projekte je využívaná materiálová výroba využívajúca polyméry (plasty), a taktiež 3D tlač, ktorá predstavuje aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt a zároveň pri ňom nevzniká nijaký odpad. Najmodernejšími technológiami vieme docieliť od kovového/plastového/dreveného kozmetického výrobku cez plast až po bunkové štruktúry vytvoriť umelé tkanivo.

Čo chceme vďaka realizácii jednotlivých projektov docieliť?

Našim zámerom je byť zaradený ako strategická investícia. V našom vedecko- priemyselnom parku chceme v rámci centrálnej laboratórnej časti vykonávať priemyselný výskum a vývoj s univerzitami v Košiciach a neskôr aj zahraničnými akademickými subjektami, s podporou štátu. Jedinečnosť tohto zariadenia je v koncentrácii jednotlivých výskumov „pod jednou strechou“ a vstup a prepojenie akademického prostredia s priemyselnou praxou, ktorý na jednej strane podporí reálnu prax študentov jednotlivých odborov a na druhej umožní priame zavádzanie inovatívnych postupov a nových materiálov do výrob. Tento fakt umožní vytvorenie unikátneho centra nie len národného ale svetového charakteru.

 

Výskumné projekty vo fáze vedeckej prípravy :

  • Výskum bio-rozložiteľných polymérov s nastaviteľnou dobou rozkladu pre priemyselné prostredie: vzhľadom na použitie naprieč všetkých výrob sa jedná o jednu z nosných oblastí výskumu s priamym dosahom na výrobu

  • Regenerácia pevných tkanív (kĺbov): obnova, nahradenie, obnovenie zničeného alebo poškodeného tkaniva funkčne rovnocenným tkanivom.

  • Výroba RTG prístrojov

  • Implantáty pre novorodencov v prenatálnom štádiu: 1. úspešná operácia novorodenca- vyrobil sa 1. implantát. Našim cieľom je rozvinúť túto oblasť.

  • Výroba probiotík do mlieka

  • Kozmetika z medicínskeho konope

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

bottom of page