top of page
  • Writer's pictureCassovia Medi Valley

ROKOVALI KOŠICKÍ REKTORI SO ŠTÁTNYM TAJOMNÍKOM MIRRAI SR A REPREZENTÁCIE CASSOVIA MEDI VALLEY

Dňa 1.12.2020 na pôde UPJŠ rokovali košickí rektori Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. z Technickej univerzity v Košiciach a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRaI SR) Marekom Antalom, zástupcami a podporovateľmi klastra Cassovia Medi Valley. Obsahom rokovania bola podpora spoločných aktivít v aplikovanom medicínskom výskume v rámci klastra Cassovia Medi Valley a prepojenie týchto aktivít v rámci už vypracovaného projektu zriadenia Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Spoločný postup zúčastnených strán by mohol byť mimoriadnym prínosom k rozvoju dôležitého segmentu priemyslu orientovaného na „Healthcare“ v KSK, pretože medicínsky výskum je jednou z dominantných oblastí výskumu na košických univerzitách a ústavoch SAV.7 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Kontakrný formulár

Napíšte nám

Ďakujeme! Odpoveď Vám príde čoskoro

Cassovia Medi Valley z.p.o.

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page