top of page
  • Writer's pictureCassovia Medi Valley

Projekty Cassovia Medi Valley pomáhajú pacientom z celého regiónu

Organizácia vytvorí aj desiatky pracovných miest.


V Košiciach dnes (2.10.) predstavili stredisko na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladých ľudí v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky Cassovia Medi Valley (CMV). Projekt oficiálne vznikol začiatkom tohto roka, ale myšlienka združenia výskumných inštitúcií, zdravotníckych zariadení, podnikov, regionálnej samosprávy a univerzít vznikla už skôr. „Naša organizácia má ambíciu priniesť prostredie pre to, aby študenti, ale aj ľudia, ktorí už pôsobia v obchode, sa nejakým spôsobom etablovali na trhu, aby sa dokázali ľahšie dostať k vedeckým výsledkom, a naopak vedci ľahšie do biznisu,“ uviedol člen správnej rady CMV Michal Juhás.

https://www.kosiceonline.sk/projekty-cassovia-medi-valley-pomahaju-pacientom-z-celeho-regionu13 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Kontakrný formulár

Napíšte nám

Ďakujeme! Odpoveď Vám príde čoskoro

Cassovia Medi Valley z.p.o.

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page