top of page
  • Writer's pictureCassovia Medi Valley

CNIC A SPOLOČNOSŤ JUHAPHARM PODPÍSALI MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Updated: Jun 7, 2023

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a spoločnosť JUHAPHARM, s.r.o. podpísali 28. marca 2023 Memorandum o porozumení má za cieľ dosiahnutie úspechov v spoločných oblastiach aj prostredníctvom budovania CNIC.Spoločný záujem o rozvoj východoslovenského regiónu sa týka predovšetkým oblastí biomedicínskeho a farmaceutického priemyslu, výroby zdravotníckej techniky a laserovej medicíny. Spolupráca, ktorú sa rozhodli tieto dva významné subjekty uzavrieť oficiálne, sa črtala dlhodobo, keďže ich záujmy majú spoločného menovateľa – hospodársky vzostup východoslovenského regiónu. Ten môže byť dosiahnutý práve pomocou vedeckej spolupráce, spoločnom vývoji nových technológií a ich obchodovania, zdieľania vedeckých a obchodných skúseností prostredníctvom komerčného prenájmu vedecko-výskumnej infraštruktúry či spoločnej účasti na vedeckých a technologických projektoch, napríklad v rámci schémy Horizont Európa.

Snažíme sa obyvateľom východného Slovenska ukázať, že cesta k regionálnemu rozvoju vedie prostredníctvom spolupráce vedeckých výskumníkov z univerzitného prostredia a súkromného high-tech priemyslu. Potrebujeme sa stať miestom, ktoré nie je len montážnou halou, dielňou, ale miestom využívajúcim potenciál šikovných ľudí a laboratórií našich špičkových univerzít ako aj skúseností našich priemyselných partnerov,“ uviedol po podpise predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.


https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/super-napad-kosiciach-vzniklo-stredisko-ktore-vyuzije-vedomosti-mladych-ludi-roznych-odborov

29 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Kontakrný formulár

Napíšte nám

Ďakujeme! Odpoveď Vám príde čoskoro

Cassovia Medi Valley z.p.o.

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page