top of page
DSC_2177-Edit-scaled.jpg

O nás

Cassovia Medi Valley klaster je asociáciou činností subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, tuzemské a zahraničné podniky či regionálna samospráva s ucelenou predstavou participovať na rozvoji vedy a výskumu v rámci východoslovenského regiónu. Klaster tak predstavuje spoločnú iniciatívnu vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a popredných podnikateľských spoločností orientujúcich sa na medicínsky, kozmetický a farmaceutický priemysel.

Sme klastrom,

ktorého primárnou snahou je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity všetkých subjektov nášho regionálneho partnerstva. Naším cieľom je získanie pozície národného klastra pre oblasť medicíny, farmácie a kozmetiky a poskytovanie komplexného systému vývojových a inovačných služieb v rámci slovenského a európskeho trhu, a zaradiť sa tak medzi úspešné národné a európske výskumné siete.

 

Dlhodobým zámerom nášho klastra je vysokou profesionálnou činnosťou podporovať medziregionálnu spoluprácu vysokých škôl, nemocníc, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a popredných podnikateľských subjektov s cieľom zatraktívniť región pre potenciálnych investorov a vytvoriť tak podmienky pre efektívne podnikanie

wallpaper-scaled.jpg
TUKE_logo_edited.png

Naši členovia

vzájomne aktívne spolupracujú a organizujú časté stretnutia, na ktorých prebieha intenzívna komunikácia za účelom koordinácie spoločných projektov. So zreteľom na priority klastra je úlohou našich partnerov spájať výrobné spoločnosti a zabezpečovať pre ne kvalitnú technickú, materiálnu, personálnu a organizačnú štruktúru. V klastri Cassovia Medi Valley zároveň tvoríme platformu pre výmenu strategických informácií medzi  jednotlivými členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity a realizovať vlastný širokospektrálny zákaznícky orientovaný výskum a vývoj a jeho následnú aplikáciu v podobe konkrétnych inovačných výrobkov.

TUKE_logo_edited.png

Zástupcovia našich členov

aktívne participujú pri príprave a výmene podkladov a so zreteľom na priority klastra je ich úlohou spájať výrobné spoločnosti a zabezpečovať pre ne kvalitnú technickú, materiálnu, personálnu a organizačnú štruktúru. V klastri Cassovia Medi Valley sa snažíme motivovať študentov lekárskych, farmaceutických, prírodovedeckých a technických odborov na partnerských univerzitách aktívne využívať svoje vedomosti a zručnosti na prácu vo vedeckých a výskumných spoločnostiach biomedicínskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu. Následkom toho je zvyšovanie kvality vedy a výskumu v rámci východoslovenského regiónu, čím v danej oblasti stúpa pridaná hodnota vedecko-výskumných aktivít, a tým sa región stáva konkurencieschopnejším a vytvára viac pracovných príležitostí.

_DSC7474_edited.jpg

Klaster Cassovia Medi Valley

je zároveň akcelerátorom budovania regionálneho inovačného partnerstva, keďže svojou vysokou profesionálnou činnosťou sa snažíme zabezpečiť aktívnu medziregionálnu spoluprácu vysokých škôl, nemocníc, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a tuzemských a zahraničných podnikateľských subjektov s cieľom jednak zatraktívniť región pre potencionálnych investorov a vytvoriť tak miesto, kde sa oplatí podnikať a žiť a jednak prispieť iniciatívou svojich členov k rozšíreniu a sprístupneniu vedeckého a výskumného prostredia.

Iniciatíva klastra
Cassovia Medi Valley v skratke:

  • vytvorenie modelu aktivít na zvýšenie motivácie študentov lekárskych, farmaceutických, prírodovedeckých a technických odborov študovať a pracovať vo vedeckých a výskumných spoločnostiach biomedicínskeho, kozmetického alebo farmaceutického priemyslu,

  • zvyšovanie kvality vedy a výskumu vo východoslovenskom regióne,

  • budovanie nástrojov podporujúcich inovácie, nápady a nové produkty medicínskeho, kozmetického a farmaceutického využitia s cieľom ich využitia v aplikačnej praxi,

  • formovanie regionálnych partnerstiev podporujúcich vedu a výskum v rámci východoslovenského regiónu,

  • prostredníctvom nových inovatívnych investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti výskumu a vývoja.

Mobil

+421 948 798 537

Email

Adresa

Sídlo 

Mojmírova 12

04001, Košice 
Slovensko

Vysunuté pracovisko

City Business Center V.

Karadžičova 16, 4. poschodie

821 08 Bratislava

Slovensko

Čo je Cassovia Medi Valley?

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

bottom of page