Členovia


O ČLENOCH

Zakladajúcou spoločnosťou Cassovia Medi Valley je MM MEDICAL s.r.o., orientovaná na výrobu inovatívnych dermatologických laserov s ich následnou komercionalizáciou. Spoločnosť JUHAPHARM s.r.o. vlastní sieť lekární a pôsobí aj v oblasti estetickej medicíny. Partnerské univerzity disponujú cenným priestorovým, technickým a ľudským kapitálom potrebným na realizáciu vízie a cieľov klastra CMV. Univerzity majú taktiež vybudované vlastné laboratóriá a vedecké parky, v ktorých uskutočňujú vlastný výskum slúžiaci pre potreby všetkým partnerom CMV. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice prispieva k činnostiam klastra aktivitami vedecko-výskumného oddelenia a vlastnými klinickými štúdiami. Rovnako je zapojená na program Horizon 2020 s možnosťou čerpania finančných zo zdrojov Európskej únie pre oblasť výskumu a inovácií. Spoločnosť DC MEDICAL s.r.o. je svojou činnosťou v rámci klastra zameraná na výskum a vývoj novej generácie vstrebateľných materiálov kyseliny hyalurónovej. Diawin Deutschland GmbH a DIawin RDM, s.r.o. sa špecializujú na inovatívnu výrobu zdravotníckej obuvi určenej predovšetkým pacientom s diabetickou polyneuropatiou a diabetickou nohou. Medzinárodné laserové centrum v Bratislave ako významný pridružený člen v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa zameriava na výskum v oblasti moderných technológií v rámci medicíny a biológie, a ako člen skupiny európskych excelentných laserových výskumných centier vytvára pre slovenských vedcov odborné aj materiálne predpoklady byť súčasťou procesu hľadania nových aplikácií svetla pre prospech ľudí.

STÁLI ČLENOVIA

 • MM MEDICAL s.r.o.
 • JUHAPHARM s.r.o.
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
 • DC MEDICAL s.r.o.
 • Diawin RDM. s.r.o.
 • GlobalLogic Slovakia s.r.o.
 • Unique People, s.r.o.
 • Promiseo s.r.o.
 • MINDPAX s.r.o.

PRIDRUŽENÍ ČLENOVIA

 • Medzinárodné laserové centrum – člen Laserlab Europe
 • Diawin Deutschland GmbH

VÝZNAMNÁ SPOLUPRÁCA

Klaster Cassovia Medi Valley v novembri 2017 inicioval spoluprácu s kórejským partnerom (WONTECH) zameranú na výskum a výrobu nového prototypu, konkrétne kombinovaného typu dermatologického lasera, ktorý spája 3 typy Nd:Yag lasera. Zástupcovia CMV absolvovali pracovnú cestu do Kórey za účelom zoznámenia sa so zahraničným partnerom z farmaceutického priemyslu, na ktorej prebehli rokovania o spoločnej vízii projektu. V rámci návštevy zástupcovia absolvovali vstupné technologické školenia a dohodli spoluprácu – joint venture. Zároveň zástupcovia Cassovia Medi Valley pozvali kórejských partnerov na návštevu Slovenska a zoznámenie sa s našimi priestormi, zástupcami a technickým vybavením. V rámci niekoľkodňovej návštevy kórejských partnerov na Slovensku prebehlo predstavenie členov CMV, spoločnej vedecko-výskumnej činnosti a vízie. Uskutočnila sa návšteva TUKE, UPJŠ, oficiálne prijatie u primátora mesta v priestoroch Starej radnice nasledované obhliadkou dermacentier v Košiciach, Nitre a Bratislave.

ZÁUJEMCOVIA O ČLENSTVO V CMV

Záujemcovia o členstvo v klastri Cassovia Medi Valley, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty a majú záujme participovať na rozvoji biomedicínskeho, kozmetického a farmaceutického priemyslu v podmienkach mesta Košice a spolupodieľať sa tak na zvyšovaní konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu majú možnosť bližšie sa informovať o fungovaní CMV a možnosti získania členstva u jednotlivých zakladajúcich členov i partnerov. Budeme radi, ak svojou činnosťou prispejete k podpore vedeckej, výskumnej a výrobnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky.